Limbo Land - En cirkusföreställning för barn och familj

Premiär: September 2016

Temat för föreställningen är väntan och är kopplat till migration. Ett övergripande syfte är att skapa ökad förståelse för människors olika levnadsvillkor men att vi trots våra olikheter är mer lika än olika.

Produktionen är ett interregionalt samarbete mellan Circus Glass Royale (Kronoberg) och Circus Arts (Stockholm) och har skapats med stöd från Stockholms Läns Landsting.

Tre människor på en plats. De är i väntan på att komma vidare. De har inte kommit fram än. De har inte landat än. De vet inte vad som ska hända härnäst. De är i limbo.
Vad gör de i denna väntan?
De leker. De bråkar. De skrattar. De sörjer. De sjunger.
De lever.

Föreställningen relaterar till temat väntan på flera plan. Det är en historia om människor på flykt i väntan på att komma vidare till en bättre tillvaro. Men det är också en historia om en brytningstid i livet i steget från det lekande barnet till barnet som är medvetet om omvärldens blick och som i sin tur i allt högre grad blickar ut mot världen.

Föreställningen är inte dialogbunden (talteater) utan gestaltningsformen är i första hand rörelse, musik och visuella medier.

Cirkusartisterna:
Anna Lagerkvist
Björn Olsson
Klara Mossberg

Regissör: Åsa Johannisson
Musik: Magnus Larsson
Producent: Evy Wurm

För mer information eller bokning:

Evy Wurm, evy@circusarts.nu
Åsa Johannisson, asa@circusglassroyale.se

 


Limbo Land skapades med stöd från Stockholms Läns Landsting.